Om Bent G. Johansen

Bent G. Johansen er utdannet Statsautorisert revisor og har drevet egen revisor virksomhet fra 1. januar 1986.

Revisor-i-Oslo-Bent-G-Johansen-kontakt-info

J

Jeg er utdannet Statsautorisert revisor og gjennomførte fra høsten 1985 til 1986 høyere revisorstudium ved Norges Handelshøyskole. Jeg har praksis fra Revisorgruppen AS og AS Revisjon.

Jeg har i 10 år vært medlem av fagdommer utvalget i lagmannsretten og tingretten og har vært benyttet i flere saker som sakkyndig vitne. Fra 2009 -2012 kvalitets kontrollør for Revisorforeningen.

Jeg arbeider i dag med revisjon av små og mellomstore bedrifter.  Jeg er opptatt av å bistå klientene på best mulig måte innenfor lovens rammer. Og utføre en effektiv og korrekt revisjon.  I arbeidet brukes elektroniske hjelpemidler i stor grad med Maestro elektronisk revisjonsmetodikk, Finale årsoppgjør og skatteprogram. Jeg bistår med utarbeidelse av årsoppgjør og selvangivelse. Samt bistand i skatt og avgiftsspørsmål.

Jeg er også autorisert som regnskapsfører og medlem av Regnskap Norge slik at jeg kan påta meg regnskapsfører oppdrag for klienter som jeg ikke reviderer.

Som en del min kundeservice sender jeg informasjon elektronisk som tar for seg aktuelle nyheter innenfor regnskap, skatt og avgift.

I mitt yrke som revisor og regnskapsfører er jeg opptatt av kommunikasjon og motivasjon i samarbeid med mine klienter. Derfor har jeg også utdannet meg til sertifisert Master Paractitioner i Business ledelse og coaching ENLPP hos Norsk Institutt for Hypnose & Hypnoterapi ved psykolog Sigurd Stubsjøen.