Rådgivning

Rådgivning hovedsakelig innenfor teknisk utarbeidelse av årsregnskap, selvangivelser, skatt, avgift og regnskaps spørsmål. Videre bistår Bent G. Johansen i forbindelse med besvarelse av skatte- og avgiftsspørsmål, og annen økonomisk veiledning i den utstrekning det er ønskelig.

Revisor-Bent-G-Johansen-Raadgivning